Modlitby za dítě… Kam se obrátit s prosbou o pomoc a jak se modlit?

- Komerční sdělení -brilantní

V jistém momentě si každá máma uvědomí, že nedokáže ovládat všechno. Kdo netouží po tom, aby byly naše děti šťastné, zdravé, spokojené do konce života, aby se jim dařilo ve všem, co si vytyčí…
Ale pak přijdou situace, kdy nepomohou kontakty, peníze… I nevěřící se tehdy obracejí k Bohu s prosbou o pomoc. Podle KBS existuje ještě další možnost – obrátit se na hnutí Modlitby matek z komunity Útěcha.

Když nadvládu přebere strach – i to se stává
Ať už jste věřící či nevěřící člověk, na Boha a modlitby za dítě či děti, ať už jste se ocitli v jakékoli situaci, se může obrátit kdokoli. Jsou totiž chvíle, kdy si ohledně zdraví, výchovy, různých okolností dítěte nevíme rady. Máme pocit, že jsme se ocitli ve slepé uličce, nedokážeme po pádu vstát, vyškrábat se ze dna, najít útěchu v běžných věcech. Nebo nám nefunguje to, co dosud fungovalo.

Nebo jen cítíme strach. Tu jednoduchou emoci, která dokáže převládnout nad naším životem, takže radost, spokojenost, klid odcházejí kdesi daleko do pozadí. Cítíme se bezvýchodně, prožíváme úzkost, stres, smutek, nejistotu, obavy, zoufalství, jste sklíčené a depresivní. Možná právě tehdy si řeknete – chci se pomodlit (modlitby naleznete níže). Nebo se po útěchu obrátit na Bibli a Boha.

Jak Bůh stvořil mámu? Příběh, který vás přinutí přemýšlet…
Nikdo takový jako MAMA neexistuje.
Bible jako světlo na konci tunelu
Způsob, jakým se můžeme modlit, aby byly modlitby vyslyšeny, odhaluje Bible – modlit byste se měli k Bohu a Ježíšovi – je totiž napsáno:

„Ježíš mu řekl: Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, ne-li skrze mne.“ (Evangelium Jana 14:6)

Trochu dále zase Ježíš vyučuje: „Amen, amen, pravím vám, když budete Otce o něco prosit v mém jménu, dá vám to.

Doposud jste v mém jménu o nic neprosili. Prostě tedy a dostanete, aby vaše radost byla úplná! (Evangelium Jana 16:23-24)

Příklad správného pořadí nám Ježíš dává v modlitbě „Otče náš“ (najdeme ji v Evangeliu Matouše 6,9-13).

Bible podle hnutí Modlitby matek
Mluvčí Konference biskupů Slovenska Martin Kramara nás odkázal na celoslovensky rozšířené hnutí Modlitby matek, kterou vede Janka Pajanová. Podle ní je Bible celá místem, kde matky i otcové dokážou najít útěchu při modlitbě, i cestu kudy jít.

„A světlo v dané situaci, kterou právě prožíváte. Ve Starém zákoně nám Bůh Otec promlouvá ústy proroků, v Novém zákoně nám Pán Ježíš mluví o nekonečné lásce Boha Otce k nám. Je pro nás velmi dobré předávat naše děti do rukou Pána Ježíše a důvěřovat jeho lásce, dobrotě a péči.

Vyplnění jeho vůle v životech našich dětí je to nejlepší, co se nám může stát, ať už budou zdravé, nemocné, zda budou bohaté nebo chudé. Pokud budou tam, kde je chce Pán Ježíš mít, tak budou šťastné bez ohledu na okolnosti, ve kterých se budou nacházet.“

Každá modlitba zahájená díkůvzdáním je předem vyslechnuta
Podle zkušeností Janky Pajanové a dalších maminek, které se k iniciativě obracejí s modlitbami matek, je každá modlitba započatá díkůvzdáním dopředu vyslechnuta. „Nejsilnější je, když začneme děkovat za člověka, který ubližuje nám nebo našim dětem, i když nevidíme v dané chvíli důvod díků. To je doslova modlitba osvobození, po které přichází do srdce úžasný klid.“

\“My v Modlitbách matek začínáme modlitbu vždy vzýváním Ducha svatého, modlitbou za ochranu, odpuštění … Přes modlitby za jednotu, chvály, čtení Božího slova, přes díkůvzdání za mateřství až po předávání našich dětí do Ježíšových rukou,\“ vysvětlila.

Uvádíme se souhlasem Janky Pajanové ukázky modliteb z Knihy modliteb pro matky:

Pláč matky a Pánova odpověď
Volala jsem k Bohu:

„Pane, pokud skutečně jsi, slyšíš, má slova?

Jsem unavená ze sebe, ze života,

a dokonce jsem unavená iz modlitby.

Tak moc se snažím dát všechno do pořádku,

ale moje mysl nenachází pokoj.

Čtu, píšu, přemýšlím, modlím se

a chci najít sílu vyhodit všechno z hlavy.

Jsem plná úzkosti, napětí

a trápím se pro každou maličkost.

To, co říkám, a to, na co myslím,

mi nepřináší klid.

Minulost patří minulosti,

a přece mě stále pronásleduje.

Naplňuje každou chvíli, ničí mi život.

Obírá mě o klid io prožívání přítomnosti.

Vyplakala jsem všechny své slzy,

procítila jsem svou bolest a všichni démoni zmizeli.

To, co mi zbylo, jsem já a jen já,

cítím se velmi osamělá.“

Pán, můj Bůh, mi řekl:

Vyber si: odevzdej mi svou minulost,

nech ji za sebou a spolu se budeme radovat.

Jsi mé dítě, velmi tě miluji.

Je na tobě, jestli to přijmeš.

Pokud ano, zbouráš zdi svého vězení

a bariéry, které sis postavila.

Tvé uzdravení potřebuje čas; už nemusíš bojovat.

Vykroč přímo ze tmy a vejdi do mého světla.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora